Sabihin kung pang-uri o pang-abay ang salitang nasusulat nang pahilig at salungguhitan ang salitang binibigyan turing.

_______________ 1. Sila ay madaling natuto ng Kastila.
_______________ 2. Talagang maganda ang tinig niya.
_______________ 3. Magandang magburda ang anak ni Mang Pedro.
_______________ 4. Si Aida ay likas na mahinhin.
_______________ 5. Sadyang mahinhing kumilos si Ana.
_______________ 6. Nagsalita nang banayad ang ina.
_______________ 7. Ang pangaral ng matanda ay banayad.
_______________ 8. Ang madalas na pagsasalita ay pangit pakinggan.
_______________ 9. Lubhang matalas mangusap ang tinamo nila.
_______________ 10. Maningning na tagumpay ang tinamo nila.
_______________ 11. Masiglang sumalakay ang mga kawal.
_______________ 12. Ang lahat ay masiglang-masigla.
_______________ 13. Ang dalaga aya matiyaga sa pananahi.
_______________ 14. Matiyagang nagbantay sa may pintuan ang babae.
_______________ 15. Lahat ay malungkot nang araw na iyon.
_______________ 16. Malungkot na lumisan ang mga sawing binata.
_______________ 17. Masayang nagpaalam ang mga panauhin.
_______________ 18. Lalong masaya ang nadaluhan naming piging.
21 Responses
 1. Anonymous Says:

  ang pangit kasi wala man lang answers!!!


 2. Anonymous Says:

  party rocking in the hause tonight everybody just have a good time


 3. Anonymous Says:

  Tumahimik ka nga


 4. Anonymous Says:

  TUMAHIMIK KAYONG LAHAT!!!!!!!!!!!!! 5. Anonymous Says:

  party rocking in the hause tonight everybody just have a good time


 6. Anonymous Says:

  pangit tayo lahat


 7. Anonymous Says:

  ikaw lng


 8. Anonymous Says:

  **** you


 9. Anonymous Says:

  :O XD :D :) >_< ^_^ X_X


 10. Anonymous Says:

  nasaan yung mga sagot


 11. App System Says:

  I love you!!!❤️


 12. Anonymous Says:

  wla pong nka hilig na salita maam \sir
  1. madaling ---- natuto----- pang abay
  2. talagang --- maganda ---- pang abay
  3. magandang -- magburda---- pang abay
  lahat pang abay po


Post a Comment