Pagsasanay : URI PANDIWA

I. Tukuyin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay palipat o katawanin.

1. Ang mga makata ay sumulat ng mga akdang masasaya.
2. Ang mga payaso ay masigasig magpatawa.
3. Sina Severino Reyes at Hermogenes Ilagan ay nagtanghal sa mga palabas dulaan.
4. Sila ay nagpalimbag ng sari-saring akda.
5. Ang masasayang pananagalog ay dumagsa sa bayang mambabasa.
6. Ang panitikan natin ay nagkaroon ng batik.
7. Ang ibang manunulat ay kumatha ng mga akdang malalansa.
8. ang mga mambabasa ay nawalan ng gana.
9. Bumasa sila ng mga akda.
10. Ang kasipagan ay nagbubunga ng tagumpay.
2 Responses
 1. Anonymous Says:

  nasaan ang sagot?


 2. Anonymous Says:

  Ans.
  1.Palipat
  2.Katawanin
  3.Palipat
  4.Palipat
  5.Palipat
  6.Palipat
  7.Palipat
  8.Palipat
  9.Palipat
  10.Palipat
  Ans.


Post a Comment