Piliin ang pandiwa at ibigay ang aspekto nito.

1. Kumikilos ang bawat mamamayan sa pagsugpo ng paglaganap ng narkotiko.
2. Inabot niyang may sakit ang kanyang kapatid.
3. Kapag masipag ka, bibigyan ka nila ng mabuting sahod.
4. Saan ka ba paroroon?
5. Babalikan ang naiwang kong asignatura sa susunod na semestre.
6. Lumapit siya sa altar at taimtim na nagdasal.
7. Sila’y nag-aaral sa aklatan.
8. Mag – aaral sila uli ng leksyon pagkatapos kumain ng hapunan.
9. Huhulihin ang mga nagtitinda ng bawal na gamot.
10. Napipinsala ang mga kabataan dahil dito.
6 Responses
 1. Anonymous Says:

  1.Kumikilos
  2.Inabot
  3.bibigyan
  4.paroroon
  5.Babalikan
  6.Lumapit
  7.nag-aaral
  8.Mag-aaral
  9.Huhulihin
  10.Napipinsala


 2. Anonymous Says:

  1.Kumikilos-Imperpektibo
  2.Inabot-Perpektibo
  3.Bibigyan-Kontemplatibo
  4.Paroroon-Kontemplatibo
  5.Babalikan-Kontemplatibo
  6.Lumapit-Perpektibo
  7.Nag-aaral-Imperpektibo
  8.Mag-aaral-Kontemplatibo
  9.Huhulihin-Kontemplatibo
  10.Napipinsala-Perpektibo


 3. Anonymous Says:

  Hey the number 10 should be Imperpektibo


 4. This comment has been removed by the author.

 5. Unknown Says:
  This comment has been removed by the author.


Post a Comment