Wastong Gamit
NANG

  • Sumasagot sa tanong na paano
         Paano nagbasa si Ella?
         Nagbasa si Ella nang malinaw at maayos.
         Nagbasa si Ella nang mabilis.
         Nagbasa si Ella nang malakas.
  • Kapag umuulit ang salitang kilos
         Takbo nang takbo ang mga manlalaro.
         Kain nang kain ang bata.
  • Sumasagot sa tanong na gaano
          Gaano kalaki ang itinaas ni Juan?
          Si Juan ay tumaas lamang nang bahagyan.
          Gaano kalaki ang itinaas ng presyo ng bigas?
          Ang presyo ng bigas ay tumaas nang mahigit isandaang porsiyento.